MANİFESTO

Saygıdeğer Sakaryalı Hemşehrilerim…

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olarak;
hem kendimi size tanıtmak hem de şehrimizle ilgili görüş, düşünce ve yaklaşımlarımın özetini siz kıymetli hemşerilerime sunmak için bir MANİFESTO hazırladım,

takdirlerinize sunuyorum:

2023 Ak Parti Siyasal Vizyonunda yer alan Yerel Yönetimler ve Şehircilik anlayışını, insan ve hizmet odaklı yaklaşımı “AŞK İLE Gönülden gönüle” diyerek Sakarya’mızda yaşatmak istiyorum.

Sakaryada Geçen 40 yıllık hizmet hayatımda sivil toplum faaliyetlerim, akademik çalışmalarım ve kariyerim, 14 yıllık SASKİ Genel Müdürlüğü görevi boyunca edindiğim tecrübeler, yerel yönetim açısından kritik gördüğüm ve inandıklarım arasında öne çıkan üç değeri şöyle sıralayabilirim:

1. Şehri üst lige taşıyacak stratejik yönetim anlayışı
2. Liyakat ve sinerji
3. Herkesle açık ve hızlı iletişim

ŞEHRİ ÜST LİGE TAŞIYACAK STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI

Günümüzde yerel yönetimlerden beklentilerin -alışılagelmiş belediyecilik faaliyetlerinin ötesinde- daha kapsayıcı, özendirici, geliştirici ve bütüncül bir şehir yönetimi yaklaşımı olduğunun farkındayım. Sorumluluk alanı; kalkınmadan sosyal hayata, çevreden güvenliğe kadar vatandaşımızın beklenti içinde olduğu geniş bir kapsama evrilmiştir.

Sakarya’mızın coğrafi konumu, sahip olduğu dinamikler, endüstriyel varlığı ve akademik potansiyelini bilimsel bir yaklaşımla analiz etmeliyiz. Şehrimizin sahip olduğu fırsatlar ve güçlü yönleri, karşı karşıya olduğu riskler ve zayıf yönleri, şehirdeki ilgili tüm paydaşların da katkılarıyla tespit edilmeli; kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerini ve hedefleri stratejik bir planlama ile ortaya koymalıyız.

Liyakat ve Sinerji

Bir kurum için en değerli varlık insan kaynağıdır. Belediyenin sahip olduğu tüm maddi ve manevi kaynakların verimli kullanılması, yönetilmesi liyakate doğrudan bağlıdır. Vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet üretmekle sorumlu olan yerel yönetimler olarak bu konuya itina göstermek gerektiğine inanıyorum.

Liyakat ve sinerjinin birlikte başarıldığı yönetim anlayışı en önemli hedeflerim arasındadır.

HERKESLE Açık ve Hızlı İletişim

Hemşerilerimizle sürekli iletişimde kalmak ve onları dinlemek gerektiğine inanıyorum. Şehirler; insanlar ve onların düşünceleriyle şekillenen ve var olan mekânlardır. Günümüzün dijital imkanlarını kullanarak hemşerilerimizin kurum ile iletişimini en üst düzeyde hissetmesini sağlamanın, modern huzurlu bir şehir hayatı için önemli parametrelerden biri olduğunu düşünüyorum. Tüm çalışanlarımızı, vatandaşlarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı dinlemenin, onların fikirlerini önemsemenin açık iletişimin gerekliliklerinden olduğunun farkındayım.

Şehir hepimizindir. Öyleyse herkes fikir, düşünce ve önerileriyle şehir yönetimine katılım sağlayabilmeli, eksiklikleri, çözüm önerilerini ve beklentilerini kolayca dile getirebilmelidir.

BÜYÜKŞEHİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yeni Dönemde İmar ve Şehircilik

AK Parti’mizin 2019 yılında ortaya koyduğu manifestosunda “Gönül Belediyeciliği” vizyonu ile imar ve şehircilik konusunda benimsediği yaklaşımı ŞEHİR PLANLARI, KENTSEL DÖNÜŞÜM ve BENZERSİZ ŞEHİRLER başlıkları altında ortaya koymuştur.

Bu anlayışı sürdürmek adına;

1. İmar ve şehircilik anlayışımız kısa, orta ve özellikle uzun vadeli bilimsel planlama yaklaşımlarıyla yönetilerek, şehrin geleceği daha güzel oluşturulabilir.

2. Ülkemizin 2023 vizyonuyla yeniden yapılandırılan planlama hiyerarşisi ve süreci yakından takip edilerek, Sakarya ilinin konumunu güçlendirecek kararların alınmasında Kalkınma Planları, Orta Vadeli Planlar, Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji Planlarının hazırlanmasında etkin rol üstlenilmelidir. Ulusal ölçekte büyük yatırımların ilimiz ve bölgemizi kalkındıracak düzeyde olması önceliğimiz olmalıdır.

3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2024 yılı başında onaylanması beklenen Ulusal Mekânsal Strateji Planına uygun olarak Sakarya Bölgesinin Kalkınma Planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansımızla işbirliği içinde; 1/100.000 Çevre Düzeni Planımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte kapsamlı olarak hazırlanması şehrimizin sağlıklı büyümesi için önemlidir.

4. Sakarya ilinin yeni çevre düzeni planı kentsel dönüşüm stratejisini içerecek şekilde yapılması, Sakarya merkez başta olmak üzere imar planları üst ölçek planlarla uyumlu şekilde kentsel dönüşüm alanları belirlenerek revize edilmesi şehrimizi geleceğe güvenle taşınmasını sağlayacaktır.

5. İmar planları ile yatay müstakil konut alanları teşvik edilerek, örnek bir şehircilik anlayışı ortaya konulmasının daha yaşanabilir bir büyükşehir için önemsediğimiz yaklaşımlardan birisidir.

6. Şehirler büyük iktisadi yapılardır. Konut, iş yerleri ve bunlara sunulan altyapı şehir ekonomisinin sermayesidir. Bileşenlerinin doğru konumlandırılması verimliliğin temelidir. Şehir üzerine alınacak her karar bu anlayışın eseri olmalıdır.

Planlama yaklaşımımız; öncelikle kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler için uygun mekansal donatıları artırmak yönünde olmalıdır. Şehrin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alanların artırılmasını hedeflerken ve şehirle ilgili planlama kurallarını uygulamaya alırken kesinlikle şeffaf şehircilik anlayışıyla istişare ve iş birliği ile hareket etmek gerektiğini düşünüyorum.

Sakarya Yazılım Üssü Fikri

Dünyanın en temiz ve büyük kazançları yazılım ekosistemi üzerinde oluşmaktadır. Yazılım alanındaki bu fırsatları değerlendirebilir ve Sakarya’daki gençlerimizi yazılım dünyasının önemli oyuncuları arasına katmak için ortam oluşturabiliriz. Şehrimiz lokasyon, genç ve dinamik nüfusumuz, iki üniversitemiz, akademik, endüstriyel potansiyelimiz yan yana getirilerek Sakarya’da bir yazılım üssü kurulabilir.

Özellikle İstanbul’dan farklı bir konumda yeni bir odak arayışı kamuoyunda zaman zaman gündem olmaktadır. Bu konuda tüm bileşenleri destekleyip, eğitimden altyapıya, paydaşlardan çözüm ortaklarına kadar yazılım ekosistemini hızlı bir şekilde bölgemizde oluşturmanın şehrimize nitelikli istihdam, ekonomi ve kültürel bağlamda seçkin bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Kültürel Bakış, Kültürel Kalkınma ve Sakaryalılık

AK Parti 2023 vizyonumuzda kültürü; insanı, toplumu, geleceği ve uygarlığı inşâ eden temel bir alan olarak görmekteyiz. Sakarya’mız için de kültür ve sanat çalışmalarını yaparken şehir aidiyeti, şehir tarihi ve kültürü açısından tüm bileşenleriyle iyi planlanmış ve özellikle genç kuşaklarımız açısından karşılık bulacağı zeminin oluşturulması ‘Sakaryalı’ kimliğinin inşasına ve yarınına yapacağı katkının çok önemli olduğu kanaatindeyim.

Ulaşıma Dair

Öncelik olarak Şehir Ulaşım Ana Planı ile şehrimizde sürdürülebilir ve rahat erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturmak çok önemlidir. Bu doğrultuda yeni ve alternatif ulaşım aksları oluşturularak şehirde oluşan trafik baskısını azaltmalı ve çevresel bağlamda hava kalitesini korumak adına karbon salınımını düşürmeliyiz. Ayrıca toplu taşıma sistemleri etkin şekilde kullanılabilir, ulaşım hızı yüksek ve konforlu bir hale getirecek şekilde yeniden revize edilebilir. Bütün ulaşım politikalarında mutlak suretle insan odaklı ve çevreci bir yaklaşımın sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Saygıdeğer Hemşehrilerim;

Bildiğiniz gibi SASKİ Genel Müdürlüğüm döneminde geliştirilen projelerle 2005-2014 yılları arasında yaptığımız planlamalarla şehrimizin 100 yıllık bir projeksiyonla su arz güvenliği önemli ölçüde hayata geçirilmiş oldu. Böylece Türkiye’de “Sakarya’da Su Çeşmeden İçilir” denmesini sağladık.

Akçay barajımız ve Akım HES, Adasu HES, Keremali HES gibi yenilenebilir enerji projelerimizle de su için harcadığımız enerji maliyetinin geri kazanılmasını sağlayarak ekonomik bir döngü oluşturduk.

Bize düşen “AŞK İLE” çalışmak, Gönülden gönüle hizmet etmek. Şehrimizi en yaşanabilir şehirler arasında olması için daha da güzelleştirmek. Sakarya’mız için en hayırlısının olması duasıyla.

Şehrimizi, yeni projelerle üst lige taşıma zamanı şimdi…

Dr. Rüstem KELEŞ
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan A. Adayı

Sakarya’daki 40 yıllık hizmet hayatımı ve şehrimiz için gerçekleştirdiğim stratejik projelerin bir kısmını da içeren kısa özgeçmişimi indirebilir ve inceleyebilirsiniz.

Sosyal medyadan takip görüş ve önerilerinizi açık iletişim anlayışıyla paylaşabilirsiniz.